Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Plans e programas

PLAN DE FORMACION DE SS. SOCIAIS – 2015

  • Descrición longa:

    CURSO PRESENCIAL:


    DINÁMICA DE GRUPOS NOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL