Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Plans e programas

Formación SIUSS-1º semestre - 2018

 • Descrición longa:

  FORMACIÓN PRESENCIAL DE SIUSS-2018

  Dentro do plan de formación de servizos sociais comunitarios que promove o Ministerio de sanidade, servizos sociais e igualdade, e organiza a Consellería de política social van realizarse 2 xornadas formativas sobre SIUSS,  de 5 horas de duración, neste 1º semestre do ano.

  A 1ª xornada estará destinada a traballar sobre  a explotación estatística de SIUSS, asi como a súa vinculación co plan concertado.

  A 2ª xornada estará destinada a traballar sobre a conceptualización para a mellora da calidade de cobertura de datos  e optimización da ferramenta SIUSS, rexistro de calidade da demanda, valoración e recursos,  así como ao coñecemento da actualización do 4º nivel e a recoller as necesidades do alumnado no que á cobertura de SIUSSGAL se refira.

  Esta formación presencial de SIUSS- 2018,  que se xestiona dende a Consellería de Política Social está destinada a todos as/os profesionais do equipo técnico de servizos sociais municipais.

  Realizarase na aula de informática da Consellería de Política Social en San Lázaro - Santiago de Compostela.

  Para a inscrición é preciso enviar a solicitude debidamente cuberta a: soporte.siuss.ctb@xunta.es

  Prazo de remate de solicitude:   14 de xuño de 2018

   

  FORMACION SIUSS- XUÑO -2018.

  Xornada 1: Día 28 de xuño: Xornada sobre explotación estatística de SIUSS e a súa vinculación co plan concertado. Xornada destinada a profesionales dos ss. ss. comunitarios con responsabilidades de xestión de datos SIUSS.

   

  Horario de 9:30 a 14:30

  Docente: Manuel Penido Barbazán

  Xornada 2:Día 29 de xunio : Xornada SIUSS- Troncal : utilización, optimización e conceptualización da base de datos SIUSS. Xornada destinada a profesionais dos ss. ss. comunitarios sen formación en SIUSS ou con necesidade de repasar a conceptualización da intervención social e do conxunto dos expedientes.

  Horario de 9:30 a 14:30

  Docente: Carmen de la Sierra Vázquez.

  As persoas solicitantes deben enviar a solicitude cuberta a: soporte.siuss.ctb@xunta.gal

  Prazo de solicitude:   14 de xuño de 2018.

  Información:

  As solicitudes poden facerse por unha xornada de cada modalidade.

  As persoas que soliciten as 2 xornadas deben poñer a data por orde de preferencia.

  Para a selección das accións formativas, terá prioridade a persoa solicitante que non teña formación e, de ser o caso, as persoas que non teñan realizada ningunha outra xornada do mesmo plan no ano anterior. 

Documentos relacionados