Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Temas > Inclusión > Plans > Plan de desenvolvemento xitano

Plans

Plan Desenvolvemento Xitano

Mediante este plan fináncianse actuacións específicas de intervención social para a atención, prevención da exclusión e promoción das comunidades xitanas.

O Ministerio de Sanidade e Política Social e a Consellería de Política Social financian de maneira conxunta os proxectos desenvolvidos polos concellos galegos en execución deste plan. As áreas de actuación incluídas dentro do plan, segundo o criterio do Ministerio de Sanidade e Política Social son as seguintes:

1. (SS.SS.)Servizos Sociais ou Acción Social

2. (E) Educación

3. (S) Saúde

4. (I.P.C.) Infraestrutura de Produción e Comercio

5. (I.V.) Infraestrutura Urbanística

6. (V.A.) Vivenda e Aloxamento

7. (ASC) Asociacionismo e Cooperación Social

8. (FPE) Formación Profesional e Fomento do Emprego

9. (C) Cultura

No pasado exercicio executáronse en total 28 proxectos noutros tantos concellos galegos.

Así mesmo, durante o ano 2009 desenvolveuse de maneira participativa o plan integral para a convivencia e o desenvolvemento social do pobo xitano en Galicia, documento de planificación destinado a orientar nesta área a acción na nosa Comunidade Autónoma.

Plan Integral para a convivencia e o desenvolvemento social do Pobo Xitano de Galicia (Descarga pdf)

Integrando as prioridades e metodoloxía de actuación dos plans galego e estatal de desenvolvemento xitano, determínase para os concellos galegos as seguintes estratexias e áreas prioritarias de intervención:

Estratexias e áreas prioritarias de intervención para os concellos galegos no escenario de 2010 (Descarga pdf)

Presentación Plan de desenvolvemento do pobo xitano 2012:

Orde do 25 de xuño de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de subvencións destinadas ao cofinanciamento da prestación de programas de desenvolvemento xitano polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2012, cofinanciada polo Fondo Social Europeo 2007/2013.

(Descargar PDF)

Publicación subvencións concedidas en anos anteriores:

Resolución do 16 de decembro de 2010 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 19 de febreiro de 2010, pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas ao cofinanciamento da prestación de servizos sociais polas corporaciónslocais e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2010.

Descargar PDF (Galego) Descargar PDF (Castellano)

Resolución do 3 de marzo de 2010 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 1 de abril de 2009, pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas ao cofinanciamento da prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2009.
Descargar PDF (Galego) Descargar PDF (Castellano)

Resolución do 16 de febreiro de 2009 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 18 de marzo de 2008, pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas á prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria
Descargar PDF (Galego) Descargar PDF (Castellano)

Resolución do 13 de marzo de 2008 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 31 de xaneiro de 2007 pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas á prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria
Descargar PDF (Galego) Descargar PDF (Castellano)

Resolución do 6 de marzo de 2007 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 8 de marzo de 2006, pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas á prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria
Descargar PDF (Galego) Descargar PDF (Castellano)

Resolución do 5 de marzo de 2007 pola que se publican as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2004 pola que se regulan axudas destinadas á prestación de servizos sociais polas corporacións locais
Descargar PDF (Galego) Descargar PDF (Castellano)


 

 

Plans de Inclusión Social

 

Programa "Sen teito"

Dirixido a:  persoas sen fogar e transeúntes.

Consiste no desenvolvemento tanto na rúa como nos albergues e demais servizos de acollida dependentes da Cruz Vermella Española e nos termos municipais da Coruña, Lugo, Ourense, Vigo e Santiago de Compostela...