Consellería de Política Social

Plans

O Plan Concertado

O Plan Concertado de Prestacións Básicas de Servizos Sociais de Corporacións Locais é o instrumento principal co que contan os servizos sociais comunitarios, de titularidade municipal, cara ao financiamento dunha rede de atención de servizos sociais municipais que permita garantir as prestacións básicas aos cidadáns.

A Consellería de Política Social, en colaboración coa Administración do Estado e as corporacións locais, a través do Plan Concertado, financia:

  • Persoal dos servizos sociais dos concellos.
  • Gastos de mantemento dos servizos sociais comunitarios municipais (desprazamento do persoal técnico, formación continua, centros directa e inmediatamente vinculados a prestación de servizos sociais como albergues de transeúntes, centros de acollida, etc...).
  • A prestación do servizo de axuda no fogar, incluíndo a prestación do servizo de axuda no fogar para persoas valoradas como dependentes ao abeiro do previsto na Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.
  • A xestión e realización dos programas básicos de prevención, inserción, cooperación e fomento da solidariedade e outros destinados a intervencións comunitarias.
  • Finalmente, cos fondos destinados ao financiamento de investimentos de capital, colabora cos concellos para que podan acceder á adquisición, construción, reforma, ampliación, mellora ou acondicionamento de equipamentos de servizos sociais e outras actuacións.

Xustificación e avaliación Plan Concertado 2011

A continuación pode acceder á aplicación informática a través da cal debe realizarse a xustificación das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 3 de marzo de 2011, pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas ao cofinanciamento da prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2011 (Plan Concertado 2011).A xustificación e avaliación do Plan Concertado 2011 debe realizarse exclusivamente a través desta aplicación. Os formularios de xustificación e avaliación deberán ser obtidos, cubertos e validados necesariamente pola corporación local solicitante a través desta aplicación. Para a adecuada confección destes formularios debe apoiarse no maula de uso da apliación (ENLACE AO MANUAL)

Prema no seguinte enlace para acceder ou copie este enderezo web na barra de direccións do seu navegador:

https://planconcertado.xunta.es/ayudasscm/home.seam

O teléfono de soporte técnico da aplicación do plan concertado é o 981 119 008

 

Presentación Plan Concertado 2011

Orde do 4 de xaneiro de 2012 pola que se modifica a Orde do 3 de marzo de 2011, pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas ao cofinanciamento da prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2011, pola que se amplía o prazo de xustificación

Orde do 3 de marzo de 2011 pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas ao cofinanciamento da prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2011.


RENOVACION SAF-Dependencia 2011

Descargar documento PDF


Publicación subvencións concedidas en anos anteriores:

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2011 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 3 de marzo de 2011, pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas ao cofinanciamento da prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2011.

Descargar PDF (Galego) Descargar PDF (Castellano)

Resolución do 16 de decembro de 2010 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 19 de febreiro de 2010, pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas ao cofinanciamento da prestación de servizos sociais polas corporaciónslocais e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2010.

Descargar PDF (Galego) Descargar PDF (Castellano)

Resolución do 3 de marzo de 2010 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 1 de abril de 2009, pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas ao cofinanciamento da prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2009.
Descargar PDF (Galego) Descargar PDF (Castellano)

Resolución do 16 de febreiro de 2009 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 18 de marzo de 2008, pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas á prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria
Descargar PDF (Galego) Descargar PDF (Castellano)

Resolución do 13 de marzo de 2008 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 31 de xaneiro de 2007 pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas á prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria
Descargar PDF (Galego) Descargar PDF (Castellano)

Resolución do 6 de marzo de 2007 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 8 de marzo de 2006, pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas á prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria
Descargar PDF (Galego) Descargar PDF (Castellano)

Resolución do 5 de marzo de 2007 pola que se publican as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2004 pola que se regulan axudas destinadas á prestación de servizos sociais polas corporacións locais
Descargar PDF (Galego) Descargar PDF (Castellano)

Modelos para a avaliación do Plan concertado 2010

A continuación pode accederse aos modelos para a memoria financeira e ficha de avaliación correspondentes ao ano 2010:

Resumo Xeral 2010 (pdf)
Instrucións Complementarias Avaliación 2010 (pdf)
Datos de identificación e económicos 2010 (pdf)
Memoria Financieira 2010 (pdf)
Persoal 2010 (pdf)
Prestacións 1ª parte 2010 (pdf)
Prestacións 2ª parte 2010 (pdf)
Modelo de certificado do gasto realizado (Concellos) (pdf)
Modelo de declaración doutras axudas (Corporacions Locais) (pdf)

INSTRUCIÓN XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓNS SAF-DEPENDENTES 2010

Descargar documento PDF

INSTRUCIÓN ACLARATORIA SOBRE A OBRIGA DE COPAGAMENTO NO SAF

Descargar documento PDF

 

Emerxencia social