Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Listados de admitidos y de agarda

Listaxes escolas definitivos - 2017

RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2017 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia para o curso 2017/18.

Listas provisionais de admitidos

As persoas solicitantes poderán efectuar as reclamacións que consideren oportunas no prazo dos dez (10) días naturais posteriores á data da exposición pública da relación provisional.

Estas reclamacións entenderanse resoltas coa publicación da lista provisional.

Listas definitivas de admitidos

A relación definitiva coa puntuación poderase consultar desde o día 31 de maio nas xefaturas territoriais da Consellería de Política Social, así como na páxina web http://politicasocial.xunta.gal e nos respectivos centros.

A CORUÑA

 • Escola infantil 0-3 “As Mariñas”
  CORUÑA (A) (A CORUÑA)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola infantil 0-3 “Elviña”
  CORUÑA (A) (A CORUÑA)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola infantil 0-3 “Vite”
  SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola infantil 0-3 “O Ventorrillo”
  CORUÑA (A) (A CORUÑA)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola infantil 0-3 “Santa María de Oza"
  CORUÑA (A) (A CORUÑA)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola infantil 0-3 “Catabois”
  FERROL (A CORUÑA)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola infantil 0-3 “Virxe do Chamorro”
  FERROL (A CORUÑA)

Listaxe definitivo de admitidos

LUGO

 • Escola Infantil 0-3 "Nosa Señora da Purificación de Foz"
  FOZ (LUGO)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola infantil 0-3 “Nosa Sra. Sagrado Corazón” (Milagrosa)
  LUGO (LUGO)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola Infantil 0-3 "Ribadeo (Santa María do Campo)"
  RIBADEO (LUGO)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola Infantil 0-3 “Paradai”
  LUGO (LUGO)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola Infantil 0-3 "Celeiro"
  VIVEIRO (LUGO)

Listaxe definitivo de admitidos

OURENSE

 • Escola infantil 0-3 “A Farixa”
  OURENSE (OURENSE)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola infantil 0-3 “Antela”
  OURENSE (OURENSE)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola infantil 0-3 “ Virxe de Covadonga”
  OURENSE (OURENSE)

Listaxe definitivo de admitidos

PONTEVEDRA

 • Escola infantil 0-3 “Bouzas”
  VIGO (PONTEVEDRA)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola infantil 0-3 “Campolongo”
  PONTEVEDRA (PONTEVEDRA)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola infantil 0-3 “O Toxo”
  PONTEVEDRA (PONTEVEDRA)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola infantil 0-3 “Marisma de Santa Mariña”
  REDONDELA (PONTEVEDRA)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola infantil 0-3 “Relfas”
  VIGO (PONTEVEDRA)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola infantil 0-3 “Rosalía de Castro”
  VIGO (PONTEVEDRA)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola infantil Edificio Administrativo-Pontevedra
  PONTEVEDRA (PONTEVEDRA)

Próximamente

 • Escola Infantil 0-3 "Caeiro"
  VIGO (PONTEVEDRA)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola Infantil 0-3 "Marín (Casa do Mar)"
  MARIN (PONTEVEDRA)

Listaxe definitivo de admitidos

 • Escola Infantil 0-3 do Complexo Administrativo da Xunta de Galicia en Vigo
  VIGO (PONTEVEDRA)

Próximamente

 • Escola infantil 0-3 "San Paio"
  VIGO (PONTEVEDRA)

Listaxe definitivo de admitidos