Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Axudas e subvencións

Axuda

ORDE do 29 de decembro de 2017 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social e se convocan para o ano 2018.

Data de inicio: 23/01/18. Data de fin: 23/02/18
  • Descrición:

    -